De nos amis Francophones

Wallonië en Brussel

Waar staan onze Waalse en Brusselse collega’s?

Hoewel onze Waalse (en Brusselse) collega’s in hun visie toch wel een en ander binnenhaalden (bvb de directe weg naar het rijbewijs na 30 uren rijles) blijft de situatie in beide regio’s precair, vooral voor de rijbewijzen B.

Brussel

Onze Brusselse collega’s zijn misschien nog het slechtst af:

Jean-Paul Haine:

“Brussel blijft door en door rot als het over het aanbod binnen de erkende rijscholen gaat. Niet zelden zijn ‘nieuwe’ rijscholen kandidaten aan het ronselen met prijzen waaraan een zichzelf respecterende rijschool niet uitkan of die regelrecht doen denken aan praktijken van fraude ed. Maar eens leerlingen dan bij zulke rijscholen aanmelden, worden ze in zeer vele gevallen niet behandeld als leerling. Lesgevers die te laat komen, onvriendelijk tot zelfs wanprestaties met niet-erkende lesgevers enz. maakt het leven van de bonafide rijscholen erg moeilijk’. Het is een regelrechte schande dat het Brusselse Gewest geen moeite doet om hier paal en perk aan te stellen. Meer zelfs, indien de administratie wordt gebeld, is er in vele gevallen niemand op de hoogte wie in welke situatie moet worden gecontacteerd.

Wallonië

Ook in Wallonië is het wat betreft de rijbewijzen categorie B nog geen hoogvlieger. Met hun nieuwe rijopleidingsmogelijkheid (30 uren rijles in de erkende rijschool gevolgd door het examen, zonder stage dus) zijn ze dan wel al een stuk verder geholpen, in Wallonië is het groot gebrek aan erkende lesgevers (die in dienstverband in de rijschool willen werken) het struikelblok. Verder meldt Hugues Cherpion, voorzitter van onze Waalse collega’s, dat de Vlaamse Gemeenten nogal creatief omgaan met attesten en systemen zoals die bestaan in Wallonië. Een greep uit de voorvallen:

  • Een kandidaat die in een Vlaamse (meestal faciliteiten) gemeente woont en in Wallonië zijn rijopleiding en examen aflegt na 30 uren (zonder stage), komt in de Vlaamse gemeente zijn rijbewijs halen, maar krijgt daar een voorlopig rijbewijs 18m waarmee hij eerst tenminste 9 maanden moet rijden vooraleer het definitieve rijbewijs te bekomen.
  • Een kandidaat die zonder bekwaamheidsattest van de rijschool toch een voorlopig rijbewijs 18m krijgt. In Wallonië bestaat immers het systeem van bekwaamheidsattest niet meer, dat is vervangen door een proef in het examencentrum.

Noteer ook dat als een kandidaat zich met een Vlaamse rijschool aanbiedt op het examencentrum, zonder stage, maar met een attest van 30 uren opleiding (cf. attest VVRB of 2x niet geslaagd), deze wordt toegelaten. Kijk wel even, want hij/zij riskeert wel nog te moeten wachten indien hij/zij in een Vlaamse gemeente woont, vooraleer het definitieve rijbewijs te bekomen.

Booming ‘zwaar vervoer’

Verder is in Wallonië het zwaar vervoer ook booming business. Onze Waalse vrienden kennen ook – net zoals in Vlaanderen – meer en meer samenwerkingen met sociale fondsen en ook FOREM blijft erg actief om nieuwe bestuurders voor bus of vrachtwagen in de markt op te leiden. Zoals bij ons, zijn ook in Wallonië lesgevers brevet V moeilijk te vinden.

BWR 4

Net zoals in Vlaanderen is men ook in Wallonië bezig met een hervorming van de sector van rijscholen. Ook daar zijn er – op zijn minst – bedenkelijke voorstellen gelanceerd. Een kleine bloemlezing:

  • afschaffing concept ‘directeur’…
  • Lesgevers tekenen ‘zelf’ de attesten (de rijschool is dus niet nodig)
  • Aparte rijscholen voor aparte categorieën

Verder klaagt Hugues dat er ook bij hen weinig tot geen contact is met de voogdijoverheden. Ter info, in Wallonië is minister Valérie De Bue (MR) minister voor verkeersveiligheid. In Wallonië is mobiliteit overigens afgesplitst van verkeersveiligheid.

Met al de wijzigingen van de laatste jaren vonden we het ook eens goed om de verschillende opleidingssystemen in de regio’s naast elkaar te zetten. Het basisdocument komt van de Waalse GOCA, wij voerden enkele verbeteringen toe. Klik op de knop om naar het document te gaan.

Schema