Tweede lockdown in één jaar: Federdrive Vlaanderen begrijpt beslissing van Federale en Vlaamse regeringen maar vraagt aandacht voor de verpletterende gevolgen van de lockdown van rijscholen en opleidingscentra.

Al tienduizenden leerlingen dragen de gevolgen van twee totale lockdowns van de rijscholen, examencentra en centra voor terugkommoment.

Brussel, 01/11/2020

De beslissing van 1 november van de federale overheid om rijscholen niet op te nemen in de lijst van essentiële ondernemingen kwam zondagmiddag zeer hard aan bij de rijschoolsector. De afgelopen maanden had de sector immers bewezen dat – door invoering van een zeer strikt sectorprotocol – ze veilig en zonder bewezen besmettingen kon werken. Maar Federdrive en de bij haar aangesloten leden begrijpen de ernst van de gezondheidscrisis en willen zeker hun steentje bijdragen om de curve terug om te buigen.

Waar de sector wel op wil wijzen is de enorme impact die de sluiting heeft op het voortbestaan van rijscholen én op de vele duizenden leerlingen die nu niet aan een rijbewijs geraken.

Opnieuw 30.000 rijbewijzen minder

De vorige lockdown zorgde er immers al voor dat ongeveer 34.000 kandidaten hun rijbewijs niet konden halen. Deze lockdown valt op een moment dat – door de enorme inspanning van zowel rijscholen als examencentra – de achterstand in opleidingen en examens bijna was ingelopen. Het cijfer gaat dit najaar dan ook terug naar 30.000 examens minder afgelegd. Dat betekent 30.000 mensen die bang zullen zijn omdat ze misschien blijvend op overvolle bussen moeten vertrouwen of die voor hun job een rijbewijs nodig hebben, maar ook leerlingen die werden klaargestoomd om te rijden met bus en vrachtwagen. Op lange termijn zal deze achterstand impact hebben op een hele reeks aspecten in de maatschappij. Zo meldde een rijschool aan de federatie dat ze net begonnen was aan de opleiding van 21 ambulanciers die – door de omschakeling naar zwaardere ambulances – een nieuw rijbewijs nodig hadden. Deze mensen zullen nu voorlopig géén rijbewijs kunnen halen waardoor de nieuwe ambulances voorlopig onbemand zullen blijven. De wachttijden zullen na de lockdown bovendien erg lang oplopen, wachttijden voor les- en examen van meer dan twee maanden zullen eerder regel dan uitzondering worden, en dat voor heel 2021.

Steun

Tijdens de vorige lockdownperiode mocht de sector rekenen op steun van haar voogdijminister, mevrouw Lydia Peeters. Naast begrip voor de situatie en het faciliteren van de heropstart, zorgde ze samen met de sector voor een zeer efficiënt sectorprotocol. Ook nu hoopt de rijschoolsector op steun om zo snel als kan veilig opnieuw te kunnen opstarten en rekent ze op bijkomende financiële maatregelen. De zeer kapitaals- en arbeidsintensieve sector dreigt met deze tweede volledige sluiting (rijscholen kunnen geen ‘afhaalmaaltijden’ organiseren) een fatale klap te krijgen en vraagt nadrukkelijk om bijkomende steun, bovenop de nu al geldende maatregelen. Anders zullen er na de lockdown gewoon een pak minder rijscholen zijn om de grote achterstand aan rijbewijzen en andere opleidingen in te halen. Het is bijvoorbeeld nog maar een jaar geleden dat ze zeer zwaar moesten investeren om aan de regels van het terugkommoment te voldoen, nu vallen ze 100% zonder inkomsten. En dat al voor de derde maand dit jaar. Hoewel er nog geen zicht is op de veerkracht van de sector, verwacht Federdrive ditmaal dus een grote impact voor een aantal rijscholen die de sluiting misschien niet zullen overleven.

Ook de duizenden lesgevers van rijscholen vallen nu terug op tijdelijke werkloosheid. Ook voor hen worden het dus weerom barre tijden. Federdrive vraagt dan ook een globaal plan om de bedrijven uit de sector én haar werknemers overeind te houden.