Persberichten

Raadpleeg hier onze laatste persberichten:

Kwaliteit rijscholen5 november 2014

Persbericht naar aanleiding van de Telefacts uitzending van 4/11/14 i.v.m. de kwaliteit in de rijscholen
Federdrive, grootste sectororganisatie van erkende rijscholen en opleidingscentra vakbekwaamheid, betreurt de feiten aangehaald in de reportage van Telefacts van dinsdag 4 november jl. De reportage neemt de aandacht weg van waar het écht moet over gaan: rijopleiding als een hoeksteen van een coherent verkeersveiligheidsbeleid.

Regionalisering verkeersveiligheid28 september 2014

Persbericht in verband met de regionalisering verkeersveiligheid, gedeelte rijopleiding en nascholing
Federdrive, de sectororganisatie voor erkende rijscholen en nascholingscentra is meer en meer bezorgd over een grote versnippering van bevoegdheden naar aanleiding van de uitvoering van de zesde staatshervorming inzake verkeersveiligheid, Meer en meer wordt het risico duidelijk dat de overdracht van bevoegdheden immers niet homogeen zal verlopen.

Perscontact

Bent u journalist en wenst u meer informatie van en/of over Federdrive?

Neem contact op met onze persverantwoordelijke:

Dhr. Jeroen Smeesters
 0475/84 96 56
 jeroen.smeesters@federdrive.be

Deze contactgegevens zijn enkel bedoeld voor de pers.