Een Europese richtlijn uit 2003 bepaalt dat alle beroepschauffeurs (voor vracht- en personenvervoer) die in de EU wonen en/of werken, moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen.

Concreet houdt deze regelgeving in dat iedere professionele vrachtwagenchauffeur (vanaf 10 september 2009) en autobuschauffeur (vanaf 10 september 2008) naast het gewone rijbewijs ook een attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen, aangeduid met Code 95 op het rijbewijs. Zonder code 95 is het rijbewijs niet langer geldig!

Dit attest van vakbekwaamheid moet om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing in een door de FOD MOB erkend opleidingscentrum.

Veelgestelde vragen

Wat met chauffeurs die al van voor 10/09/2008 (bus) of 10/09/2009 (vrachtwagen) hun rijbewijs hebben?

Ook zij moeten voldoen aan de vakbekwaamheid.
De basiskwalificatie via een rijopleiding is voor hen niet nodig. Wél moeten zij elke vijf jaar net als de nieuwe beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen.

Buschauffeurs moeten voor 10 september 2015 hun eerste 35 uur nascholing gevolgd hebben. Voor vrachtwagenchauffeurs is de deadline een jaar later, op 10 september 2016.

Moet iedere vrachtwagen- of buschauffeur voldoen aan de vakbekwaamheid?

De nascholing geldt voor alle beroepschauffeurs van de categorieën C, C1, CE, D, D1 en DE.
Alle chauffeurs die beroepsmatig met een voertuig voor vracht- of personenvervoer rijden moeten dus elk jaar 1 dag nascholing (van 7 uur) volgen (of 5 nascholingen van telkens 7 uur in een periode van 5 jaar) om in regel te blijven.

Uitzonderingen

In principe is de vakbekwaamheid van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer.
De vereiste van vakbekwaamheid is echter niet van toepassing op bestuurders:


  • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;

  • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;

  • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;

  • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;

  • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden;

  • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

De wetgever is hier jammer genoeg allesbehalve concreet. Federdrive pleit zeer actief bij de bevoegde overheden voor meer duidelijkheid.

Waar kunnen nascholingen code 95 gevolgd worden?

Nascholingen Code 95 kunnen gevolgd worden bij door de overheid erkende opleidingscentra.
De opleidingscentra aangesloten bij Federdrive beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen en staan garant voor uiterst degelijke nascholingen die van een wettelijke verplichting een investering maken.

Bij Federdrive aangesloten opleidingscentra