Zin in een boeiende job vol uitdagingen met verantwoordelijkheid?
Wat dacht je van rijschoollesgever in een erkende rijschool?
Want wat is zinvoller dan iemand iets nieuws bij te brengen en wegwijs te maken in het steeds drukker wordende verkeer?

Meerdere rijscholen in Vlaanderen hebben geregeld openstaande vacatures voor rijschoollesgevers auto, motorfiets of vrachtwagen/autobus.
Dit boeiende beroep kan je op deeltijdse of voltijdse basis, of zelfs als losse (occasionele) medewerker uitoefenen.

Het beroep van rijschoollesgever heeft niet alleen een grote maatschappelijke waarde, het biedt voor jou als rijschoollesgever ook enkele niet te onderschatten voordelen:

Boeiende en zinvolle job

Je komt voortdurend in contact met nieuwe mensen van alle leeftijden en achtergronden en maakt van hen veilige en verantwoorde chauffeurs.

Flexibiliteit en vrijheid

Je kan in samenspraak met de rijschool bepalen hoeveel je wil werken, en krijgt heel wat vrijheid en verantwoordelijkheid in de uitoefening van je taak.

Beroepsvoldoening

Je leerling slaagt voor zijn rijexamen en je hebt daar een belangrijke bijdrage toe geleverd. Je levert een bijdrage aan verbetering van de verkeersveiligheid.

Profiel van een rijschoollesgever

Naast bepaalde wettelijke voorwaarden (zie verder in de tekst), moet een rijschoollesgever ook beantwoorden aan een bepaald profiel:

Psychische eisen

  • Verantwoordelijkheidsbesef, niet alleen tegenover de leerling, maar ook tegenover andere weggebruikers, collega’s en de maatschappij in het algemeen. Een rijschoollesgever heeft een voorbeeldfunctie.

  • Aanpassingsvermogen. Geen twee leerlingen zijn gelijk. Een rijschoollesgever past zich op een vlotte manier aan aan de specifieke behoeften, vaardigheden en achtergrond van iedere leerling.

  • Tact. Een rijschoollesgever reageert gepast en beleefd op de eventuele tekortkomingen van een leerling, en geeft opbouwende kritiek.

  • Zelfbeheersing. Een rijschoollesgever projecteert niet zijn eigen emotionaliteit op een leerling, en reageert gepast op fouten van leerlingen en van andere weggebruikers.

  • Stressbestendigheid. Een rijschoollesgever houdt steeds het hoofd koel, ook bij grote druk vanuit een leerling of bij examenbegeleidingen.

  • Stiptheid. Een rijschoollesgever respecteert afspraken en is ook correct in het vervullen van administratieve taken, zoals het invullen van ritbladen, leskaarten, evaluaties…

Fysische eisen

  • Goede gezondheid. Een rijschoollesgever is in het bezit van een attest van rijgeschiktheid. Raadpleeg bij twijfel vooraf een (oog)arts.

  • Uithoudingsvermogen. Een rijschoollesgever blijft in alle omstandigheden alert, en respecteert de wachttijden in examencentra.

  • Voorkomen. Een rijschoollesgever heeft een verzorgd voorkomen.

  • Stem. Een rijschoollesgever roept nooit, en heeft een rustige spreektoon.

Wettelijke voorwaarden

Om te mogen lesgeven in het kader van een erkende rijschool, moet je houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid dat maar kan behaald worden het slagen voor een reeks examens, ingericht door de overheid, en het volgen van een stage.
Er zijn verschillende soorten brevetten, afhankelijk van de categorie van voertuigen waarmee je wenst les te geven. De concrete opleidingscyclus verschilt van brevet tot brevet: