De wereld van de vrachtwagen- en buschauffeur is de laatste jaren fel veranderd. Iedere beroepschauffeur van groep C en D moet elke vijf jaar 35 uur nascholing Vakbekwaamheid/Code 95 volgen in een erkend opleidingscentrum, wil hij-zij het beroep van chauffeurs blijven uitoefenen.
Dit maakt dat de opleidingssector nood heeft aan degelijke opleiders om iedereen kwaliteitsvol te scholen.

Gezocht: docenten vakbekwaamheid/code 95

Lesgevers vakbekwaamheid/code 95 komen voor een zeer professioneel publiek te staan. De opleider moet daarom zeer beslagen op het ijs komen. Hij/zij bezit niet alleen een grondige kennis en jarenlange ervaring, maar moet ook methodisch en pedagogisch onderlegd zijn.

Ervaring met de sector

De transport- en/of bussector kent geen geheimen voor u, en u kan vlot met deze doelgroep omgaan.

Vaktechnische kennis

U bent expert in het vakgebied dat u wil doceren, en volgt de laatste evoluties op de voet.

Pedagogisch onderlegd

U hebt ervaring of voeling met het lesgeven en kan kennis vlot overbrengen en uitleggen.

Word lesgever vakbekwaamheid/code 95!

Je herkent je in bovenstaand profiel?
Word dan lesgever vakbekwaamheid/code 95, en meld je aan bij een erkend opleidingscentrum.
Iedere lesgever vakbekwaamheid/Code 95 moet erkend worden door de FOD MOB, en dit voor elk opleidingscentrum waarvoor hij/zij aan de slag wil.
Een aanvraag voor erkenning gebeurt via een officiële aanvraag of CV dat het opleidingscentrum bij de FOD MOB indient.
Uit dit CV moet blijken dat de aanvrager voldoende kennis en didactische ervaring heeft om de nascholingsmodules waarvoor een aanvraag wordt ingediend te geven.

U mist didactische ervaring?

U hebt ervaring in de sector en wil uw opgedane kennis graag delen met andere chauffeurs, maar mist de gevraagde didactische ervaring?
Federdrive biedt een basistraining aan voor kandidaat-lesgevers, waarin de kandidaat wordt bijgeschoold in diverse methoden en de pedagogie (M&P) van het lesgeven. Komen onder andere aan bod: Hoe bouw ik een opleiding op? Welke technieken van opleiden zijn er en kan ik gebruiken? Wat is een goede lesvoorbereiding? …

Na het succesvol volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Opgelet: de uiteindelijke beslissing van uw goedkeuring als docent ligt bij de medewerkers van de FOD MOB die zich hiervoor baseren op een gedetailleerd CV (formulier NS004) waaruit uw ervaring in de gevraagde materie en de pedagogie en didactiek blijkt. De bijscholing Train the trainer op zich volstaat niet om erkend te worden als docent Nascholing Code 95, als uw CV niet voldoende ervaring in deze domeinen aantoont.